Τοσίτσα 6, 106 82
Αθήνα, Ελλάδα
Δε - Πα
08:00 - 16:00
+(30) 210-3211585
argyroscompany@gmail.com

Εργαστηριακό Χαρτί

Project Detail

Ο Ομιλος Cordenons παράγει διηθητικό χαρτί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί το πρότυπο για όλες τις εφαρμογές ποιοτικής ανάλυσης.
Τα κοινά γνωρίσματα της σειράς είναι η χρήση καθαρού πολτού, η απουσία χλωρίου, η χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα και το ουδέτερο ph.
Με τη χρήση διαφορετικών επιπέδων καθαρισμού των πρώτων υλών και ποικιλίας ουσιών, διασφαλίζεται μια σειρά μεταβλητής ικανότητας συγκράτησης, που παρέχει εύρος χαρτιών διήθησης τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις εργαστηριακές ανάγκες.
Με βάση τις εργαστηριακές αναλύσεις και τα σχετικά πρακτικά δοκιμών, επιβεβαιώνουμε ότι ολόκληρη η σειρά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα , σύμφωνα με το υπουργικό διάταγμα της 21/03/73 και δεν αλλάζει τη σύνθεση ή τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, σύμφωνα με τη γενική απαίτηση του κανονισμού ΕΚ 1935/2004.

∆ιαθέσιμες ∆ιαστάσεις: Φύλλα τετράγωνου σχήματος και Επίπεδοι δίσκοι Πακέτα: 100 φύλλα/πακέτο και 500 φύλλα/πακέτο